Sipelgapood

Kasutajatingimused

1. ÜLDTINGIMUSED

1.1. Müügitingimused kehtivad Sipelgapood OÜ (edaspidi “teenuse osutaja”) internetipoe www.sipelgapood.ee (edaspidi “Ostukeskkond”) ja www.sipelgapood.ee klientide (edaspidi “Klient”) vahel kaupade ostmisel-müümisel tekkivate õigussuhete kohta.
1.2. Müügitingimused ei saa olla vastuolus Eesti Vabariigis kehtivate õigusnormidega ning vajadusel (vaidluste või puuduva informatsiooni puhul) on antud normidega täiendatud.
1.3. Lisaks käesolevatele müügitingimustele reguleerivad Kliendi ja Teenuse osutaja vahelisi suhteid hinnakiri ja väljakujunenud head tavad.
1.4. Teenuse osutaja jätab endale õiguse käesolevaid tingimusi ja toodete hindasid ühepoolselt muuta oma tegevuse efektiivsuse, konkurentsivõimelisuse, edaspidise arenemise ja kaupade sortimendi täiendamise või reorganiseerimise eesmärgil. Tingimuste ja tootehindade muudatused ning täiendused jõustuvad alates nimetatud informatsiooni ilmumise momendist leheküljel www.sipelgapood.ee. Kui Klient edastas oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, siis Kliendi jaoks kehtivad tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimused, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.
1.5. Ostukeskkonnas tellimuse vormistamisega kinnitab Klient, et on nõus Müügitingimustega ning kohustub neid täitma.

2. HINNAKIRI

2.1. Ostukeskkonnas müüdavate toodete hinnad on toodud eurodes. Ostukeskkonnas märgitud hinnad ei sisalda postikulu.
2.2. Transpordi hind kuvatakse kliendile ostukorvis pärast nupule „Esita tellimus“ klikkimist.
2.3. Teenuse osutaja jätab endale õiguse korrigeerida hindu. Kui Klient edastas oma tellimuse enne hinna muudatuste jõustumist, siis tema jaoks kehtib hind, mis oli arvel kajastatud tellimuse vormistamise momendil, va punktis 5.3. näidatud juhtumil.
2.4. Täpsema informatsiooni kauba kohaletoimetamise hindade kohta leiab ostukeskkonnast Transpordi hinnad alt.

3. OSTUKORV JA TELLIMUSE VORMISTAMINE

3.1. Kliendi Ostukorv luuakse hetkel, mil ta on klikkinud nupule “Lisa ostukorvi.”
3.2. Toote Ostukorvi lisamine ei kohusta Klienti veel ostma.
3.3. Klient saab muuta Ostukorvis olevate toodete kogust ning neid soovi korral Ostukorvist eemaldada.
3.4. Ostukorvis olevad tooted on kuni tellimuse kinnitamiseni saadaval ka teistele Klientidele.
3.5. Tellimuse vormistamiseks vajutab Klient nupule “Telli.”
3.6. Tellimuse vormistamisel valib Klient endale meelepärase kohaletoimetamise viisi ning kontrollib Saaja ja Maksja andmete õigsust.
3.7. Tellimuses esitatud andmete täpsusest sõltub Kliendi poolt ostetud toodete häireteta kohaletoimetamine. Peale vajutamist nupule “Telli,” saadetakse Kliendi e-posti aadressile automaatselt ettemaksuarve.
3.8. Tellimus postitatakse, kui Sipelgapood OÜ arvelduskontole on laekunud 100% ettemaksuarve alusel tasumisele kuuluvast summast.

4. TOODETE KOHALETOIMETAMINE

4.1. Tellimuse vormistamisel saab Klient valida endale sobiva kohaletoimetamisviisi.
4.2. Teenuse osutaja kohustub Klienti teavitama tarneaja muutumisest esimesel võimalusel pärast informatsiooni saamist.
4.3. Teenuse osutaja vastutab tellitud kauba eest selle transportimise jooksul. Kauba kättesaamise hetkest pakiautomaadist, Eesti Posti kontorist või kullerilt läheb kauba kahjustumise ja/või kadumise risk üle Kliendile.
4.4. Juhul, kui Klient on kauba kättesaajana märkinud kolmanda isiku (näiteks kingituse saaja), kinnitab ta vastava korralduse andmisega, et nimetatud kolmas isik võtab endale kauba vastuvõtmise kohustuse ja vastutuse selle juhusliku kahjustumise ja/või hävimise riski eest alates kauba vastuvõtmisest.
4.5. Kui Klient ei lähe kaubale järgi postifirma poolt ettenähtud tähtaja jooksul, siis kannab Klient kõik sellest tulenevad paki tagastamisega või pikemaajalise hoiustamisega seotud ning muud tekkida võivad kulud.
4.6. Klient vastutab teenuse osutajale edastatud andmete õigsuse eest. Kui klient on edastanud vigased või valed andmed ja seetõttu jääb tal kaup saamata, ei vastuta teenuse osutaja tekkinud probleemide eest. Kui kaup tuleb tagasi teenuse osutajale, siis postitab teenuse osutaja kauba uuesti juhul, kui Klient tasub täiendavad postikulud. Kui Klient ei tasu täiendavaid postikulusid 7 päeva jooksul, tellimus tühistatakse ja kliendile makstakse raha tagasi. Tagasimakstavalt summalt arvestatakse maha postitasud ja 1€ pangakulude katteks.

5. TELLIMUSE TÜHISTAMINE JA TOODETE TAGASTAMINE

5.1. Teenuse osutajal on õigus tühistada Kliendi tellimus juhul, kui arve eest ei ole tasutud 3 kalendripäeva jooksul.
5.1.1. Kui Klient tasub tellimuse eest hiljem, kui 3 kalendripäeva jooksul, maksab Teenuse osutaja Kliendile raha tagasi. Kliendile tagastatav raha laekub Kliendi pangakontole 30 kalendripäeva jooksul. Tagasimakstavast rahast arvestatakse maha 1€ ülekandetasude katteks.
5.2. Teenuse osutajal on õigus loobuda kauba müümisest Kliendile, kui kaup on laost otsa lõppenud ja seda pole võimalik juurde tellida. Sellisel juhul teatab Teenuse osutaja viivitamatult tekkinud olukorrast Kliendile. Kui Klient on juba kandnud raha Teenuse osutaja arvele, kannab Teenuse osutaja Kliendile raha tagasi 14 kalendripäeva jooksul.
5.3. Teenuse osutajal on õigus tühistada müügileping, kui Ostukeskkonnas olev hind on oluliselt madalam, kui teistel sarnastel toodetel samas keskkonnas ja hinna erinevus on põhjustatud inimlikust eksimusest hindade sisestamisel Ostukeskkonda. Teenuse osutaja annab sellest esimesel võimalusel Kliendile teada. Kui Klient on juba kandnud raha Teenuse osutaja arvele, kannab Teenuse osutaja Kliendile raha tagasi 14 kalendripäeva jooksul.
5.4. Kliendil on õigus peale tellitud toodete eest ettemaksu sooritamist kuid enne toodete postitamist oma tellimus tühistada, teatades sellest e-postile info@sipelgapood.ee vastavasisulises avalduses. Avalduses palume ka märkida oma arve/tellimuse number. Ettemaksuna tasutud summa tühistatud tellimuse eest tagastatakse Kliendi pangakontole 30 kalendripäeva jooksul peale avalduse edastamist. Tagasi makstavast summast arvestatakse maha 1€ ülekandekulude katteks.
5.5. Teenuse osutaja ei saa tellimust tühistada pärast kauba väljasaatmist.
5.6. Kui kaup ei sobi või ei vasta Kliendi ootustele, on tal õigus see tagastada 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest. Tagastatav kaup peab olema kahjustamata, kasutamata, siltidega, originaalpakendis ja korralikult pakitud. Raha tagastatud kauba eest laekub tagasi Kliendi pangakontole 30 kalendripäeva jooksul alates kauba kättesaamisest Teenuse osutaja poolt. Kauba tagastamiseks edastab Klient vastavasisulise teate e-posti aadressile info@sipelgapood.ee.
5.7. Kauba tagastamise kulud kannab ostja.
5.8.Toote tagastamise kulud tasub ostja tavalises ulatuses, kuid mitte rohkem kui 10 euro ulatuses välja arvatud juhul, kui üleantud asi ei vasta tellitule või on defektiga.
5.9. Kui Klient soovib tagastatava toote vahetada mõne teise toote vastu, tasub Klient tagastava toote eest postikulu. Uue vahetatud toote postitamise eest tasub Teenuse osutaja ühekordselt postikulu. Iga järgneva vahetuse eest tasub Klient.
5.10. Teenuse osutaja kannab tagasisaatmise kulud juhul, kui kaup on kahjustustega, mida polnud välisel vaatlusel võimalik tuvastada ning mis pole tekkinud pakendi avamisel või kui kaup ei ole see, mida oli tellitud.
5.11. Kui tagastatav toode on halvenenud ja halvenemine on põhjustatud asjaoludest, mis ei ole tingitud Teenuse osutaja tegevusest vaid toote mittesihipärase kasutamise tulemusena, on Teenuse osutajal õigus tasaarvestada toote väärtuse vähenemine Kliendi poolt toote eest tasutud ning Kliendile tagastamisele kuuluva summaga.

6. LÕPPSÄTTED

6.1. Teenuse osutaja kasutab Kliendi poolt antud isikuandmeid ainult Kliendi ostutellimuse täitmiseks. Andmeid käsitletakse konfidentsiaalselt ning ei avaldata kolmandatele osapooltele, v.a. siis kui Kliendi poolt valitud kohaletoimetamise viis seda eeldab ning seadusega ettenähtud juhtudel.
6.2. Teenuse osutaja ei vastuta tellitud toodete mittesihipärasest kasutamisest tekkinud kahjude eest, samuti kohaletoimetamise viivituse eest, kui see on tingitud asjaoludest, mida Teenuse osutaja ei saanud mõjutada ja/või mis on tingitud temast mitteolenevast vääramatust jõust (force majore).
6.3.Teenuse osutaja ei kompenseeri moraalset kahju, mida võib tekitada Kliendile tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmine käesolevate tingimuste raames.
6.4. Teenuse osutaja ei kompenseeri Kliendile tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmise tagajärjena ilmnenud kasutamata jäänud võimalusi.
6.5. Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui Müügilepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, on Kliendil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitse ametisse ning Teenuse osutajal Kohtusse.

Shopping Cart
0
  0
  Sinu ostukorv
  Sinu ostukorv on tühi
   Arvuta transpordi hind
   Kinnita sooduskupong